Regulamin

Regulamin dotyczy:

Wstępu do klubu oraz korzystania z sali walki, siłowni sali cardio oraz Sali zabaw i kącika zabaw w SFC 24

 • Dęblin, ulica Kowalskiego 20
 • Garwolin, ulica Mazowiecka 22
 • Warszawa, ul. Wolska 19/25


Trenujący

Za trenującego uważa się każdą osobę, która korzysta z oferty klubu SFC24.

Trenujący może korzystać z siłowni wyłącznie gdy ma opłacony karnet.


Karta lub kod dostępu

Karta magnetyczna lub kod dzięki której klubowicz może wejść do klubu przez 24 h na dobę.(wydawana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach).

Kod dostępu www.sfc24.oos.pl


Karta lub kod, kod QR dostępu do klubu 24H

Możesz sam dokonać opłaty poprzez stronę www lub aplikację. W takim przypadku po opłaceniu otrzymasz kod QR. www.sfc24.oos.pl

Dostępy dla benefitów robimy od poniedziałku do piątku od 12;00 do 18:00, po przesłaniu prawidłowego screena aplikacji oos, zakładka Profil oraz zdjęcia lub screenu Medicover, Fit Profit, Multisport na numer 607 300 601.

Płatności realizowane są przez Przelewy24

Płatność BLIK- tylko za wodę i shoty – na numer 607 300 601


Korzystanie z klubu w niedzielę, święta, dni wolne od pracy

Po opłaceniu wstępu i zarejestrowaniu się poprzez aplikację lub stronę możesz korzystać bez ograniczeń. Pamiętaj, profile dodajemy wyłącznie w dni pracujące.


Wstęp do klubu bez kodu dostępu, kodu QR lub karty 24h

Brak.


Wstęp do klubów SFC24

Zamontowane czytniki pracują w obwodzie. Wchodzisz do klubu? Musisz korzystać ze swojej karty lub telefonu. Wychodząc zamykasz obwód swoim telefonem lub kartą. Jeżeli wejdziesz za innym klubowiczem lub wejdziesz jak ktoś otworzy drzwi, a nie odblokujesz wstępu swoją kartą lub telefonem to nie będziesz miał możliwości wyjścia. Karta i telefon nie zadziała ze względu na brak zamknięcia lub otwarcia obwodu Twojej karty lub telefonu.

Strona www, aplikacja

Rezerwowanie terminów imprez w klubie (urodziny, spotkania klasowe, z przyjaciółmi itp


Umowy

W klubie nie podpisujesz żadnych umów.


Treningi Personalne

Trenerzy personalni nie odprowadzają składki godzinowej oraz nie płacą ryczałtu. Prowadzenie treningów personalnych w klubie możliwe jest wyłącznie po opłaceniu podstawowego karnetu 30 dni.


Wstęp do klubu dla osób nieletnich

Osoby poniżej 18 roku życia są zobowiązane o przyjście na pierwszy trening z opiekunem prawnym lub rodzicem.

Osoby nieletnie mają prawo wstępu do klubu od 6:00 i mogą trenować do 22:00 (inne godziny treningu wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub rodzica).


Opłata za wyrobienie karty.

Promocja – 0 zł.

Zgubiłeś kartę? Poinformuj nas o tym. Ktoś może korzystać z Twojej karty! Opłata za wyrobienie karty 50 zł.


W jakich przypadkach klubowicz traci natychmiastowo bez zwrotu pieniędzy za karnet możliwość wejścia do klubu?

 • pożyczenia swojej karty czy udostępnienia kodu, kodu QR innej osobie,
 • agresywnego zachowania,
 • braku wniesienia opłaty za karnet i braku zgłoszenia tego faktu obsłudze oraz celowe wprowadzanie w błąd pracowników SFC24 co do ważności karnetu.
 • wpuszczenia bez poinformowania smsem do klubu osoby, która nie posiada ważnego karnetu,
 • wpuszczenia innych osób nie będących członkami klubu (dotyczy: świąt, dni wolnych od pracy lub niedzielę bez uprzedniego kontaktu z obsługą klubu),
 • niszczenia sprzętu, rzucania sprzętem,
 • umyślnego otworzenia drzwi ewakuacyjnych bez zgody właściciela klubu,
 • spożywania alkoholu na Sali treningowej,
 • trenowania pod wpływem alkoholu,
 • aktu kradzieży mienia klubu lub kradzieży mienia innych osób przebywających w klubie,
 • kłótni z obsługą klubu,
 • wprowadzania własnych zasad,
 • notorycznego braku zmiany obuwia.


Treningi grupowe

 • Na treningi grupowe wstęp mają osoby, które ukończyły 6 lat (osoby nieletnie na pierwsze zajęcia zobowiązane są przyjść z rodzicem/opiekunem).
 • Zajęcia odbywają się w dni oraz godziny ustalone przez trenera i podawane na stronie SFC24 na FB lub www.sfc24.com.pl
 • Trening rozumie się przez 60 minut do maksymalnie 70 minut ciągłego treningu włączając w to rozgrzewkę.
 • Podstawą do uczestniczenia w treningu jest posiadanie opłaconego karnetu na siłownię lub opłaconych dodatkowych zajęć (MMA,K1, Zapasy).
 • Osoby uczestniczące w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem oraz powiadomić o tym trenera.
 • Każdy trenujący, który dołącza do treningu z trenerem oświadcza, że podejmie się ubezpieczenia na własną odpowiedzialność.
 • Trenujący przyjmują do wiadomości, że klub i trener nie ponoszą odpowiedzialności za brak ubezpieczenia i ewentualne uszkodzenia wynikłe podczas treningu powstałe w wyniku niedostosowania swoich umiejętności do wykonywania ćwiczeń oraz wynikające z wykonywania ćwiczeń zabronionych przez trenera lub w sposób odbiegający od wskazanych przez trenera.
 • Trener ma prawo odmówić wstępu na trening osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności gdy trenujący nie zastosuje się do regulaminu Klubu SFC 24. W takiej sytuacji pomimo uiszczonej opłaty klubowicz nie będzie mógł brać czynnego udziału w treningu.


Siłownia, Korzystanie z klubu SFC 24

 • Trener i obsługa ma prawo wyprosić z Klubu SFC24 osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu oraz wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na siłownie szklanych butelek i naczyń lub własnego sprzętu (nie dotyczy rękawic do treningu oraz ochraniaczy czy pasów treningowych, pasów na kostkę, szczęki, ochraniaczy piszczeli, przedramion, krocza), a także zakaz wnoszenia dużych toreb, plecaków itp.,
 • Zakaz spożywania napojów mocno gazowanych typu cola itp. zakaz spożywania posiłków, jogurtów na matach. Należy korzystać z wydzielonego do spożywania posiłków miejsca.
  Na salach oraz jest zakaz rzucania butelkami z wodą. Butelki z wodą należy stawiać pionowo.
 • władze Klubu, obsługa i trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, depozycie oraz na terenie Klubu.
 • Trenujący bezwarunkowo zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie i z asekuracją gdy wymaga tego ćwiczenie, np. wyciskanie sztangi na ławce prostej.
 • Osoby korzystające z siłowni klubu, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni czy treningu walki źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić o tym fakcie trenera lub obsługę klubu 607 300 601.
  665 199 050 – całodobowo.
 • Sparingi po za godzinami treningów, klubowicz odbywa za swoją zgodą i jest odpowiedzialny za swoje zdrowie.


Zasady bezpieczeństwa podczas treningu oraz postanowienia ogólne

 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 • Podczas treningu uzupełniaj płyny, by uniknąć odwodnienia organizmu.
 • Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
  Za rzucanie sprzętem, nie odkładanie na stojaki lub pozostawienie na podłodze, a także pozostawianie butelek doliczana jest kwota do karnetu 50 zł za dodatkową obsługę sprzątania.
  Wejście na bieżnie w niezmienionym obuwiu – 500 zł.
  Brak zmiany obuwia – 120 zł lub natychmiastowa blokada dostępu do klubu. W takiej sytuacji nie zwracamy pieniędzy za karnet.
 • Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan sprzętu – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać na numer 607 300 601.
 • Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych
  (owiniętych biało czerwona taśmą lub żółto czarną)
 • Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Nie jest wskazane zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 • Po zakończeniu treningu należy uporządkować sprzęt, zabrać lub wyrzucić do ustawionych w klubie kontenerów puste butelki po napojach. Wykrycie takiego faktu skutkuje nałożeniem opłaty za dodatkową usługę sprzątania- 100 zł.
 • Do prowadzenia ćwiczeń/szkoleń na sali uprawnieni są trenerzy i instruktorzy mający stosowne kursy lub szkolenia, a także wiedzę teoretyczną i praktyczną nieweryfikowaną przez władze SFC24.
 • Osoby ćwiczące ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody w klubie SFC24.
 • Za szkody wyrządzone przez osoby nieletnie odpowiada opiekun/rodzic.
 • Klub i trener nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy, a w szczególności za urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń na siłowni oraz nie przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 • Osoby notorycznie naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek będą miały blokowany wstęp do SFC24.
 • Składki za treningi są podane na stronie internetowej www.sfc24.com.pl oraz na stronie SFC 24 na Facebooku.
 • trening bez dokonania opłaty – 1000 zł kary.
 • Zakaz ładowania telefonów, smartfonów i innych urządzeń w klubie bez zgody obsługi klubu.
 • Do włączenia muzyki w klubie uprawniona jest obsługa klubu lub osoba wskazana przez obsługę. Nie wolno manipulować, dotykać, przestawiać sprzętu elektronicznego. Przestawiać kamer itp. Sprzęt grający nie może być ustawiany powyżej określonego poziomu.


Sala Zabaw

Dostępna po uprzedniej rezerwacji.

Lokalizacja sal zabaw: Warszawa i Garwolin.


Karnety

Karnety ilość dni oraz cena dostępne informacje na www.sfc24.com.pl


Depozyt

W klubie znajduje się depozyt gdzie można zdeponować wartościowe przedmioty, dokumenty, telefony itp.

Klubowicze proszeni są o zabieranie z szatni wartościowe przedmioty, telefony itp.

Klub za rzeczy pozostawione w szatni nie odpowiada.

W klubie w szatniach znajdują się szafki.

Zajmowanie szafki po za godzinami treningu- 1000 zł.

Każdy klubowicz powinien posiadać własną kłódkę o grubości pałąka nie większej jak 0,7.


Przedłużenie wstępu na siłownię- płatności

Strona www.sfc24.com.pl

Aplikacja https://sfc24.oos.pl/

Przez aplikację

Płatności realizowane są przez Przelewy24

Kod nie działa?

Kontakt w powyższej sprawie od 12:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku,

numer 607 300 601.


Urodziny w klubie

Istnieje możliwość wynajęcia Sali na minimum 3 godziny. Opłata według cennika.


Gaszenie światła

Światło należy gasić w wc oraz po opuszczeniu sali na której nikt się nie znajduje.


Zgoda na uczęszczania na treningi

Każdy z uczestników treningów grupowych lub na siłowni obowiązkowo podpisuje zgodę na trenowanie oraz podpisuje brak przeciwwskazań do treningów. Osoby nieletnie muszą uzyskać zgodę opiekuna prawnego.


Oświadczenie klub – klubowicz

Każdy klubowicz przed rozpoczęciem treningów zobowiązany jest podpisać oświadczenie. Wzór znajduje się w klubie.


Ubezpieczenie

Klub jest ubezpieczony OC, jednakże wskazane jest dobrowolne ubezpieczenie na osobę w dowolnej agencji ubezpieczeniowej.


Treningi grupowe

Aktualne treningi podane są na stronie Facebook SFC24 lub www.sfc24.com.pl

 • Treningi Cross
 • Treningi Boksu/MMA/K1/Zapasy
 • Treningi walki wręcz/Krav Maga


Treningi personalne

Kontakt do trenerów znajduje się na stronie www.sfc24.com.pl


Wpuszczenie osoby na swoją kartę

Jest możliwe po uprzednim powiadomieniu. Proszę wysłać sms na numer 607 300 601. W wiadomości należy wpisać imię i nazwisko osoby wpuszczonej do klubu. Należy dokonać opłaty według cennika za jednorazowe wejście.


Dziecko w klubie

Ty trenujesz, a Twoja pociecha bawi się w klubie. Usługa bezpłatna dla dzieci do lat 12 Dziecko nie może korzystać z maszyn i sprzętu do ćwiczeń oraz bieżni, rowerków i całej strefy Cardio.


Gość oczekujący na klubowicza

Goście czekający na klubowicza mogą przebywać w klubie w wyznaczonym miejscu.

Warunek. Zmiana lub zdjęcie obuwia.


Brak odpowiedzi na Twoje pytanie?

Napisz wiadomość na klub@sfc24.eu

Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytanie oraz uzupełnić FAQ.

 • Telefon 607 300 601 czynny od poniedziałku do niedzieli od 12:00 do 18:00,
 • Karty do odbioru zostawiamy na recepcji,
 • Wprowadzasz nową osobę? Napisz sms na 607 300 601.


MONITORING klubu

Klub jest pod stałym nadzorem kamer oraz Pracowników agencji ochrony.

UWAGA! Strona klubu znajduje się pod adresem www.sfc24.com.pl


❗ Ważne ❗

 • osoby nieletnie pierwszy raz na siłownię lub zajęcia zapraszamy z opiekunem prawnym lub rodzicem. Warunek konieczny do rozpoczęcia treningu.
 • ❗ Sala urodzinowa dostępna w Garwolinie oraz Warszawie. Rezerwacja terminów.


Proszę zapoznać się z zasadami i cennikiem.

❗Kluby SFC24

Bezobsługowe

Otwarte 24h na dobę

Dęblin

ul. Kowalskiego 20 (SP4)

Garwolin

ul. Mazowiecka 22

Warszawa

ul. Wolska 19/25

*Treningi grupowe boksu są bezpłatne dla aktywnych (opłacony karnet) klubowiczów SFC24.

Darmowe Wi-Fi (wybrane kluby)

połącz telefon z siecią ,,SFC 24 FREE WiFi” telefon przekieruje Cię na stronę SFC 24h zamelduj się w SFC 24h

Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi.

Zakupiona karta nie podlega zwrotowi.

Brak opłaconego abonamentu w SFC24, a wykonujesz trening? Dożywotni zakaz wstępu lub kara do 1000 zł.

PIGUŁKA SFC24 + regulamin klubu

Płatności realizowane są przez Przelewy24

Recepcja czynna:

klub bezobsługowy, prosimy dzwonić.

strona FB- SFC24

grupa FB- www.sfc24 aktualnosci

strona www.sfc24.com.pl

Płatności

Płatności realizowane są przez Przelewy24

opłata za karnet to wstęp na zajęcia boks + siłownię 24h.

dodatkowe zajęcia? Informacja na grupie.

zbiórki i pomoc charytatywna? Informacja na grupie i stronach.

Umowa RODO

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych jest Leszek Grzyb, SFC24 ul Warszawska 3B, 08-500 Ryki. Klub SFC24 realizuje pozyskiwanie informacji o użytkownikach klubu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje,
 • Poprzez dobrowolne podanie informacji niezbędnych do wyrobienia karty wstępu do klubu.

Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych, dlatego minimalizujemy pobieranie dany do dobrowolnego podania imienia i nazwiska oraz maila czy numeru telefonu.

Pracownicy klubu nie są upoważnieni do pobierania innych danych niż wskazanych powyżej.

Newsletter

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą one wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony SFC24. Dane te przechowywane są w zabezpieczonym programie stacjonarnym. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i przesyłania informacji handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną.

Komentarze

Jeśli dodasz na mojej stronie na Facebooku komentarz, podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych bez Twojej zgody.

Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Jako administrator danych mogę mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Prawo do usunięcia danych

Pamiętaj, że w stosunku do wszystkich przekazanych mi danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz to zrobić, kontaktując się ze mną pod adresem e-mail: klub@sfc24.com.pl

Dane Firmy

08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 22

NIP: 7162335711

Płatności realizowane są przez Przelewy24

DOŁĄCZ DO SFC24

INFOLINIA

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami

607 300 601

Infolinia dostępna

od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 12:00 - 18:00

Kontakt 24/7

E-mail: klub@sfc24.eu